HELSENORGE

Anne Ree Jensen pensjonerer seg etter 41 år på SUS

Anne Ree Jensen skulle bli økonom. Over fire tiår senere går hun av med pensjon som klinikksjef ved kirurgisk klinikk, etter 41 år på Stavanger universitetssjukehus. 

52066036101_1a53b84dbf_o.jpg

​Sykepleiere og sykepleiestudenter i praksis på gastrokirurgisk sengepost 6H sammen med Anne Ree Jensen, klinikksjef for kirurgisk klinikk. Fra venstre: Tommy Brakstad, Therese Haraldseide, Maria Undheim, Tone Helene Trodahl, Kristina Eriksen, Dina Ballestad, Elisabeth Haarr, Vivi Torø, Anne Ree Jensen, Daniel Etsy, Alisa Jansen, Kristian Schmidt, Aleksandra Vujisic, Maren Salomonsen og Oda Opstad. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Som tenåring planla Anne Ree Jensen å bli økonom. Etter noen ekstravakter med søsteren sin som sykepleieassistent på Stavanger sjukehus på 1970-tallet, ombestemte hun seg raskt. Jobben som sykepleier, og senere leder, passet godt til en som liker å være rundt mennesker. 

De store endringene​​

Da Jensen ble ansatt som nyutdannet sykepleier på intensiven i 1981, var det sykepleierne som trillet pasientene rundt i gangene. Siden har hun gjennomlevd flere av de store endringene helsetjenesten har gått gjennom de siste tiårene. Flere av dem som leder i ulike stillinger – både som avdelingssykepleier, fagsjef og klinikksjef. 

I 1982 var hun med da sjukehuset flyttet fra sentrum til lokalene på Våland. Som avdelingssykepleier på lungeavdelingen 6C startet hun med medarbeidersamtaler mot slutten av 80-tallet, før dette ble en etablert praksis. 

De viktigste endringene hun trekker fram er likevel strukturen på sjukehuset. 

– Den har bare gått i positiv retning. Strukturen er flatere, og det er mer likestilling mellom profesjonene. Som spesialisthelsetjeneste må vi jobbe godt i team, og ta vare på lagånden, sier Anne Ree Jensen. ​

Hun forteller også om bedre arbeidsvilkår og arbeidstidsbestemmelse. Samtidig merker hun at vaktene har blitt tøffere de siste årene. 

– Vi lever lenger, og de som ligger inne på sjukehuset er eldre enn før. De har flere sammensatte diagnoser. Det er krevende og tøffere for de som står nærmest pasientene nå enn tidligere. Det må vi alltid ha i fokus, sier hun. 

En del av teamet

Hun har også vært en viktig pådriver for å sette ledermobilisering og lederutvikling i system på sjukehuset. Det samme gjelder å ivareta nyutdannede sykepleiere gjennom traineeprogram, studentposter og veiledningstilbud i kirurgisk klinikk. Der har hun også satset på forskningssykepleiere.

Teamarbeid er noe at det Anne trekker fram som det mest verdifulle i sine år på SUS.

 Jeg er heldig som har fått jobbe med så mange dyktige kolleger. Å være leder og få muligheten til å møte og utvikle så mange dyktige medarbeidere er noe jeg setter stor pris på, forteller hun. ​

Tiden framover

Jensen går av med pensjon etter 41 år på SUS, den 15. mai. Tiden framover vil hun bruke på barna sine og familien, og andre fritidsaktiviteter. Hun tror at medarbeiderne på SUS har en spennende, men utfordrende tid foran seg.

– Pandemien har gjort sitt. Vi er slitne, og det håper jeg kan snu. Vi bygger nytt sykehus, og det krever av oss alle. Samtidig er det spennende at vi må tenke nytt og utenfor boksen. Det er mye å glede seg til. Jeg kommer nok til å følge med i kulissene, avslutter hun. ​

Fakta: Anne Ree Jensen​

 • ​Klinikksjef på kirurgisk klinikk siden 2017.
 • Utdannet sykepleier fra 1981. Tok siden videreutdanning i intensivsykepleie. Har i tillegg grunnfag i​​ sykepleievitenskap, økonomisk- og administrativ utdannelse fra Distriktshøgskolen, veilederutdannelse og praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU).
 • Startet som sykepleier ved intensiven på Stavanger sjukehus i 1981. Har siden vært leder i ulike stillinger på sjukehuset, som:
  • Avdelingssykepleier på lungepost 6E fra 1988
  • Avdelingssykepleier på hjerteovervåking 3G fra 1991
  • Avdelingssykepleier på studentposten 3A fra 2000
  • Oversykepleier på kirurgen fra 2005
  • Fagsjef for sykepleietjensten i kirurgisk divisjon fra 2015
  • Klinikksjef på kirurgisk klinikk fra 2017​