Å arbeide med barn med en sjelden diagnose

Fagseminar, 20.09.2018-21.09.2018, Barne- og ungdomshabilitering

som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Aktuelle diagnoser:

Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel

• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
• lysosomale sykdommer
• mitokondriesykdommer
• peroxysomale sykdommer
• premature aldringstilstander/DNA-reparasjonsdefekt
• sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
• spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
• tidlig myoklon encefalopati

Målgruppe:

Tjenesteytere i Helse Vest som arbeider med barn og unge i barnehage og skolealder med aktuelle diagnoser.

Kursets målsetning:

Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Kurset arrangeres i Helse Vest i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.
Tid og sted ikke avklart enda.

Faglig koordinator: Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no)
Administrativ koordinator: Berit Hundal (beh@frambu.no)

Når og hvor

Dato
20.09.2018-21.09.2018 
Klokkeslett
08:00-16:00
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?