ABC: Musikkbasert miljøbehandling i Bergen

Kurs, 10.09.2019, SESAM

 
ABC Musikkbasert miljøbehandling er en nyutviklet systematisk metode for å forbedre omsorgen for personer med demens basert på sang, musikk, rytmisk trening og dans, brukt innen kliniske rammer. Er det nytt for deg at musikk kan påvirke personer med demens, kan du få et endret syn på dette. Har du allerede erfart at sang og musikk kan virke i ditt eget liv eller hos pasienter, vil du få både økt kunnskap og konkrete metoder.

Opplæringsmateriellet er utviklet på oppdrag fra helsedirektoratet og består av 6 hefter. Dette er ett av flere tiltak under kompetanseløftet 2020. satsningen er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg i Demensplan 2020». Utvikling og gjennomføring skjer i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord Universitet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde kors sykehjem. Sesam har oppdrag fra Aldring og helse i forhold til koordinering av fagseminar i Sør-Rogaland og Hordaland.

Bestilling av permer: post@aldringoghelse.no

Påmelding til seminaret innen 01.09: kristin.marie.aas.nordin@sus.no

Når og hvor

Dato
10.09.2019 
Klokkeslett
09:00-15:15
Sted
Kaigaten 4, Bergen
 
Arrangør
SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
 
Kontaktinformasjon
Kristin Aas Nordin
 
Mer informasjon
kristin.marie.aas.nordin@sus.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.