ADHD fordypningskurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 2-dagers kurs som arrangeres årlig i høstsemestert. , FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Som et ledd vår faste opplæring i diagnostikk/utredning arrangeres det hver høst et 2-dagers fordypningskurs om ADHD.

Datoer for neste kurs er ikke satt ennå, men kurset arrangeres fast hvert høstsemester.

Målgruppe:

Leger, psykologer og andre individualterapeuter. 

Innhold

Dag 1 - fokus på barn/ungdom:

 • Innledning til diagnosen og utvikling av hjernen
  Komorbide tilstander ved ADHD (ESSENCE – Gillberg)
  Medisinering
  Utredningsverktøy
  Funksjonskartlegging vs. diagnostisk kartlegging. 

Dag 2 - fokus på voksne:

 • ADHD hos voksne. Hva er «Residual ADHD»?
  Årsaker; Genetikk, nevrobiologiske og nevropsykologiske teorier.
  Behandling; Farmakologisk og psykologisk/adferdsmessig
  Utredning; Kartleggingsinstrumenter, nevropsykologisk undersøkelse og evt. medisinske tester/kartlegging
  Diagnosesetting; Spesielle forhold ved diagnostikk av voksne; ICD-10 og DSM-V
  Oppfølging ved diagnose hos voksne.

Forelesere:

 • Sigrun Einarsdottir, spesialist i klinisk nevropsykologi, leder for Nevropsykiatrisk enhet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF
 • Stian Maroni, spesialist i klinisk nevropsykologi, leder for Nevropsykologisk Laboratorium i Spesialavdeling for voksne, Helse Stavanger HF.

Godkjenninger:

Norsk Psykologforening: godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund: godkjent som meritterende med totalt 12 timer som kan brukes ihht kurstimekravet ifht klinisk spesialist i sykepleie/ spesial-sykepleie.

Det er også søknadsprosess i gang ifht Den norske legeforening og informasjons legges ut så snart det er klart.

Praktisk informasjon:

Kursavgiften er kr 2 000,- som inkluderer evt. kursmateriell og enkel lunsj/servering. Påmeldingsskjema legges ut så snart datoer for neste kurs er klare. 

Når og hvor

Tid
2-dagers kurs som arrangeres årlig i høstsemestert.
Klokkeslett
 
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget. Gateadresse Jan Johnsensgate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post: berit.lode.helland@sus.no, telefon: 51 51 56 25
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.