Affektbevissthetsgruppe

Gruppeopplæring , Onsdager kl 13.30 -15.00 , Poliklinikk

Polikliniske pasienter med ikke-psykotiske lidelser som trenger å bli mer oppmerksom på egne følelser for å kunne jobbe terapeutisk med disse i individualterapi.

Strukturert gruppesamtale med fokus på en følelse hvert møte, til sammen 11 forskjellige følelser vil bli gjennomgått i henhold til affektbevisthetsmodell utviklet av Jon Monsen.  Vi vil fokusere på opplevde følelser her og nå og i ukene forut, og ikke gå inn på pasientens bakgrunnshistorie eller aktuelle problemer. 

Målet er å bli bedre i stand til å gjenkjenne egne følelser kroppslig og mentalt, forstå og tolerere disse, og uttrykke sine følelser på en mer hensiktsmessig måte.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: Kontinuerlig

Krav til henvisning: Kort bakgrunn/anamnese, hovedårsak til poliklinikkbehandling  Hvorfor tenker pas. og behandler at gruppa kan være nyttig? Oppdaterte medisiner. CIP og SCL90 fylles ut av pas. før vurderingssamtalen

Henvisningsadresse: Signe Dørheim, Sandnes DPS Poliklinikk

Når og hvor

Tid
Onsdager kl 13.30 -15.00
Klokkeslett
 
Arrangør
Sandnes DPS poliklinikk
 
Kontakt
Overlege Signe Dørheim Psykolog Marit Orre
 

Oppstart: September/Januar

Varighet: 13 ukentlige møter

Antall deltakere: 6-8

Inkluderingskriterier: Et ønske om å jobbe med målet for gruppa: økt affektbevissthet. En forståelse av at vanskelige situasjoner og personlige utfordringer må drøftes videre med individualbehandler.  Kunne møte regelmessig i hele perioden. 

Ekskluderingskriterier: Psykoselidelse, omfattende rus eller bruk av B preparater utover sovemedisin. Suicidalitetsproblematikk. 

Krav om indiviualbehandler: Ja – gruppen er et supplement til pågående individualterapi

Annet: Mulighet for å fortsette i terapeutisk gruppe der en jobber mer dynamisk med affektbevissthet i relasjoner etter gruppa er ferdig. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.