Affektbevissthetsgruppe

Denne gruppen er for mennesker med angst og/eller depresjonsproblem.

Det gjøres et individuelt affektbevissthetsintervju før og etter gruppeterapien. Gruppeterapi med fokus på evnen til å gjenkjenne ulike følelser, tenke over dem, og uttrykke dem slik at man kan ta vare på seg selv i forhold til andre på en hensiktsmessig måte. Målet er økt affektbevissthet.

Oppstart august hvert år

Fredager kl 09-10.30

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Henvisningsfrist: Fortløpende
Krav til henvisning: Fastlege eller spesialisthelsetjenesten.
Henvisningsadresse: Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken, Pb 8100, 4086 Stavanger

Henvisning i DIPS: PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

Når og hvor

Sted
Stavanger DPS
  
Arrangør
Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS 
Kontakt
Gruppen drives av psykiatrisk sykepleier
Gun Elin Haaland tlf: 51514632, i samarbeid med klinisk sosionom
Eileen Oftedal tlf: 51514629 Sekretær tlf: 51514590
Psykiatrisk sykepleier Bente Stønjum, tlf 51514634
 

Lukket gruppe, 16 ganger, varighet ca 4 måneder

Maks 8 deltakere

Ekskluderingskriterier: Daglig bruk av A og B-preparater, pågående rusmisbruk eller selvskading, at en er aktiv suicidal, eller har alvorlig brist i realitetstestingen (psykose).
Krav om individualbehandler: Nei