Amund Aakerholdt, KORFOR. Hvilke resultater kan vi forvente av rusbehandling?

Fagseminar, 28.02.2017, KORFOR

Innlegget tar utgansgspunkt i artikelen What should we expect of drug treatment?
http://www.russellwebster.com/what-should-we-expect-of-drug-treatment/

Når og hvor

Dato
28.02.2017 
Klokkeslett
11:00-11:30 
Sted
Lagårdsveien 78
  
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest