Angstmestringsgruppe

Gruppeopplæring , Gruppen møter 1 gang pr. uke i 10 uker. , Poliklinikk

Sandnes DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk tilbyr behandling i gruppe for pasienter med angst av fobisk karakter.

Behandlingstilbudet har som mål å hjelpe pasienter med å redusere angsten.  Dette søkes oppnådd gjennom en kombinasjon av undervisning/rådgivning i gruppe og trening basert på utarbeidelse av individuelle skjema og mål for treningen. Gruppen vil ha 6 til 8 deltakere og 2 gruppeledere.

Hvem passer behandlingstilbudet for?

Tilbudet vil passe for kvinner og menn i alle aldersgrupper, hvor angst er hovedproblemet og av et omfang som medfører begrensninger i daglig utfoldelse.

Deltakerne må være innstilt på å møte ukentlig til avtalt tid og delta gjennom hele behandlingsperioden. For å få utbytte av tilbudet må en være innstilt på å dele egne erfaringer i forhold til angsten, både fra tidligere og fra angsttreningen i dette behandlingstilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning/vurderingssamtale: Fastlegen og behandlere i poliklinikken kan henvise pasienter til en informasjons- og vurderingssamtale.

Når og hvor

Tid
Gruppen møter 1 gang pr. uke i 10 uker.
Klokkeslett
 
Sted
Julie Eges gt 6
  
Arrangør
Sandnes DPS poliklinikk
 
Kontakt
Merete Glendarange og Sten Vidar Torp
 

Dagen deles inn i tre bolker

* Først samling i gruppe

* Deretter trening ute

* Deretter tilbake til oppsummering i gruppe.

 

Første og andre møte innbefatter ikke trening og varer 2 timer. 

Møte fra 3 til 9 har 4 timers varighet og deles inn i bolker som nevnt ovenfor.

Siste møte har varighet på 2 timer.

Vi har 2 oppfølgingsmøter med 1 og 2 mnd. mellomrom.