Barn og unge med behov for intensiv tverrfaglig habilitering

Fagdag , 30.10.2018 , Barne- og ungdomshabilitering

Barn og unge som mottar habilitering vil i perioder ha behov for mer intensiv oppfølging på ulike områder som for eksempel kommunikasjon, egenledelse og motorikk. Oppfølgingen kan foregå både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten og være et samarbeid.

Formål med fagdagen

Legge til rette for kompetanseoppbygging innen fagområdet og utveksle erfaringer fra feltet mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Målgruppe

Ansatte som jobber med eller har interesse for barn og unge med behov for intensiv tverrfaglig habilitering (PPT, fysio/ergo, styrket barnehagetilbud, HABU)

Arrangør

«Nettverk for intensiv tverrfaglig habilitering for barn og unge i Helse Vest». Nettverket ble etablert høsten 2016 og har fått i oppgave å bidra til felles utvikling, forbedring og koordinering av tilbudene innen intensiv tverrfaglig habilitering i regionen. Kontaktperson: cathrine.grude@sus.no

Påmelding

https://www.deltager.no/fagdag_intensiv_tverrfaglig_habilitering

 
 

Deltakeravgift: 300,- kr som inkluderer kaffe/te/lunsj

fagdaghabu.png

Når og hvor

Dato
30.10.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sydbygget
Aulaen, 2.etg sydbygget
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Mer informasjon
https://www.deltager.no/fagdag_intensiv_tverrfaglig_habilitering Påmelding (deltaker.no) 
cathrine.grude@sus.no

Program

09.00 – 09.30  Registrering
09.30 – 09.45 Velkommen og status for «Nettverk for intensiv tverrfaglig habilitering for barn og unge i Helse Vest
Cathrine Grude, koordinator for nettverket

09.45 – 11.15 Intensiv habilitering – foreldrefokus – erfaringer fra Program intensivert habilitering (PIH) ved Sørlandet sykehus
Kristian Sørensen, nevropsykolog, Sørlandet sykehus

11.15 – 11.30  Pause

11.30 – 12.15 Hvordan jobbe med barnets språk- og kommunikasjonsutvikling i et intensivt forløp
Kristine Stadskleiv, nevropsykolog, Oslo Universitetssykehus

12.15 – 13.00   Lunsj

13.00 – 13.30   Hvordan jobbe med barnets språk- og kommunikasjonsutvikling i et intensivt forløp forts.
Kristine Stadskleiv, nevropsykolog, Oslo Universitetssykehus

13.30 – 14.00   Erfaringer fra tidlig intensiv habilitering i 1. linje
Spesialfysioterapeut Sonja Sagflaat og spesialergoterapeut Monica Skadsem, Sandnes kommune
  
14.00 – 14.30  Pause

14.30 – 15.00   Foreldreerfaring
 
15.00 – 16.00 Tidlig intensiv habilitering – der barnet bor. Tverrfaglig samhandling på tvers av tjeneste nivå.
Spesialfysioterapeut Anne Kilde og spesialpedagog Birgit Bjerke, HABU, Akershus sykehus

16.00   Oppsummering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.