Basiskurs i normal spiseutvikling og spise- og ernæringsvansker hos barn og unge

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 18.11.2019-19.11.2019, BUPA, Barne- og ungdomshabilitering, Barne- og ungdomsklinikken

Kompetansegruppen «SPIS» ved SUS (BUK, HABU, BUPA) inviterer til to dagers basiskurs i normal spiseutvikling og spise- og ernæringsvansker hos barn og unge.

Påmelding: https://www.deltager.no/basiskurs_18112019 

Dato: 18.- 19.11.2019, kl. 09.00 – 15.30. Registrering fra kl. 08.30.

Kursavgift: 400 kr. inkludert lunsj og kaffe/te i pauser.

Påmeldingsfrist: 15.oktober

Når og hvor

Dato
18.11.2019-19.11.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sydbygget
Aula i sydbygget, 2. etg. ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Våland.
 
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering, Barne- og ungdomsklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
 
Kontaktinformasjon
Mariann Haugland, Tlf.: 51 51 47 56
 
Mer informasjon
mariann.haugland@sus.no  

Kompetansegruppen sitt mandat er å utarbeide handlingsplan for kompetanseheving i primærhelsetjenesten og opplæringsetaten innen området spise- og ernæringsvansker hos barn og unge.
Spesialisthelsetjenesten ser behov for et tettere samarbeid med det lokale hjelpeapparatet i oppfølgning av barn og unge med spisevansker. Formålet med basiskurset er å heve kompetansenivået i primærhelsetjenesten og i opplæringsetaten. Kurset er også åpent for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Foreleserne arbeider ved SUS.

Målgruppe: Alle fagpersoner med interesse for temaet er velkomne. Relevante faggrupper er; Sykepleier, helsesykepleier, helsestasjons- og fastlege, logoped, psykolog fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, barnevernspedagog, vernepleier, barnehage- og skolepersonell, familieteam, spiseteam, PPT, ressurssenter, BUP m.m.

Program:
Dag 1: Normal spiseutvikling
Tidlige tegn og kategorisering av spisevansker
Tidlig tilvenning til smak og fast føde
Normalt kresne barn
Motorisk og sensorisk funksjon
Måltid som utviklingsarena
Atferdsregulering og samspill i måltidet
Vurdering av ernæringsstatus og vekstutvikling  

Dag 2: Spise- og ernæringsvansker hos barn 
Tverrfaglig arbeid rundt barn med spisevansker
Medisinske forhold som kan påvirke spising og ernæring
Munnmotoriske-, svelg- og sensoriske vansker
Tiltak for barn med et selektivt kosthold
Hva er god nok ernæring?
Psykososiale forhold som kan påvirke spising og ernæring  

Velkommen!
Med vennlig hilsen Kompetansegruppen SPIS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.