CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og unge

Kurs , 25.01.2018-26.01.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Opplæringstilbud for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha en bekreftet diagnose.

Tid

25.-26.januar 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra spesialist eller fastlege. 

Du får skriftlig bekreftelse om plass
Foreldre kan søke opplæringspenger fra NAV og tar kontakt med arbeidsgiver for å høre om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Når og hvor

Dato
25.01.2018-26.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken og barne- og ungdomshabilitering HABU  
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 5151 3082
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms
 

Nytt kurs en gang i året. Maks 24 deltagere.

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel for de som har barn over 16 år
(frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr 80 pr. dag, faktura ettersendes

Innhold på kurset:

  • Erfaringsinnlegg
  • Hva skjer med kroppen og hvorfor?
  • Gradert aktivitet 
  • Skole og undervisning - gode muligheter
  • Hjelpeapparat og rettigheter
  • Kognitiv terapi 
  • Familieliv og langvarig sykdom, hvordan støtte hverandre? 
  • Samtale i grupper 
  • Informasjon om ME-foreningen 
 

Målsettingen for kurset er at kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre