CFS/ME: Kurs for voksne

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs:

 • Fredag 18.01.19 - 25.01.19 - 01.02.19
 • Fredag 22.02.19 - 08.03.19 - 15.03.19
 • Fredag 29.03.19 - 05.04.19 - 12.04.19
 • Fredag 26.04.19 - 03.05.19 - 10.05.19
 • Fredag 07.06.19 - 14.06.19 - 21.06.19

 • Dette året er det planlagt 7 kurs
 • Kurset starter 10.30 og slutter 14.00, og går over tre dager
 • Pasienter kan ta med en pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakere trenger henvisning fra fastlege eller spesialist for å delta.
Henvisning sendes til:
Henvisningskontoret ved SUS
Pb 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig innkalling med bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med ME-poliklinikk ved AFMR Lassa på SUS 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom  
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no,
Internett: www.sus.no/lms 

  
 

Innhold

 • Hva er CFS/ME?
 • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
 • Energiøkonomisering og hjelpemidler
 • Bevissthet hvile / avspenning
 • Mestring, sorg og tapsreaksjoner.  Kognitiv tilnærming
 • Å leve med CFS/ME og info om ME-foreningen

Kostnader

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)

Det serveres lunsj, frukt og drikke - alle betaler kr 80,- pr dag. Faktura ettersendes.