CFS/ME: Kurs for voksne

Kurs , arrangeres to ganger årlig og går over 3 dager, 3,5 timer pr dag , Lærings- og mestringssenteret

For voksne (over 18 år) med bekreftet CFS-/ME-diagnose samt pårørende.

 

Tid:

 Fredag 31.08.18 - 07.09.18 - 14.09.18

Fredag 19.10.18 - 26.10.18 - 02.11.18

 Kurset starter 10.30 og slutter 14.00

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

Deltakere trenger henvisning fra fastlege eller spesialist for å delta.
Henvisning sendes til:
Henvisningskontoret ved SUS
Pb 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig innkalling med bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
arrangeres to ganger årlig og går over 3 dager, 3,5 timer pr dag
Klokkeslett
 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med ME-poliklinikk ved AFMR Lassa på SUS 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom  
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no,
Internett: www.sus.no/lms 

  
 

 

Målsetting

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre

 

Innhold

  • Hva er CFS/ME?
  • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
  • Energiøkonomisering og hjelpemidler
  • Bevissthet hvile / avspenning
  • Mestring, sorg og tapsreaksjoner.  Kognitiv tilnærming
  • Å leve med CFS/ME og info om ME-foreningen

Kursavgift

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)

Det serveres lunsj, frukt og drikke - alle betaler kr 80,- pr dag. Faktura ettersendes.