Cøliaki: Startkurs for voksne og foresatte til barn

Kurs, Månedlige kurs fra kl 0900-1500, Lærings- og mestringssenteret

For personer og foresatte til barn med nyoppdaget cøliaki.

Diagnosen må være bekreftet med tarmbiopsi. Det kan gjøres unntak etter vurdering. Barn henvises til kurs fra Barne- og ungdomsklinikken etter forhøyet blodprøvesvar.

Pårørende anbefales å delta på kurset. Kurset anbefales for barn over 15 år.                                                

Kurs høsten 2017:

Torsdag 24.08.17

Torsdag 14.09.17

Torsdag 26.10.17

Torsdag 23.11.17

Torsdag 14.12.17

Kurs våren 2018:

Torsdag 18.01.18

Torsdag 22.02.18

Torsdag 22.03.18

Torsdag 19.04.18

Torsdag 24.05.18

Torsdag 21.06.18


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barn henvises til kurs fra barneavdelingen etter forhøyet blodprøvesvar.

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Henvisningskontoret v/SUS
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
Månedlige kurs fra kl 0900-1500
Sted
St. Svithun hotell
Kurset holdes på pasienthotellet ved hovedinngangen på SUS
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg fra
Lege, klinisk ernæringsfysiolog, brukerrepresentant, sykepleier fra LMS 
Kontakt
Lærings - og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms
E-mail: lms@sus.no, telefon: 51513082
 

Målsetting:

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre

Innhold:

  • Hva er Cøliaki?
  • Prinsipper for glutenfri kost
  • Å leve med Cøliaki

Kursavgift:

Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder). I tillegg betaler alle kr. 150,- for lunsjbuffet (glutenfri)