Cøliaki: Startkurs for voksne og foresatte til barn

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs  2019:

Torsdag 17.01.19

Torsdag 21.02.19

Torsdag 21.03.19

Torsdag 11.04.19

Torsdag 23.05.19

Torsdag 20.06.19

Torsdag 29.08.19

Torsdag 19.09.19

Torsdag 24.10.19

Torsdag 21.11.19

Torsdag 12.12.19

Månedlige kurs fra kl 0900-1500.   

Diagnosen må være bekreftet med tarmbiopsi. Det kan gjøres unntak etter vurdering. Barn henvises til kurs fra Barne- og ungdomsklinikken etter forhøyet blodprøvesvar.

Pårørende anbefales å delta på kurset. Kurset anbefales for barn over 15 år.     


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra:

  • Barn henvises til kurs fra barneavdelingen etter forhøyet blodprøvesvar.
  • Spesialisthelsetjenesten - SUS eller annen spesialist
  • Fastlege


For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Henvisningskontoret v/SUS
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Kurset holdes på pasienthotellet ved hovedinngangen på SUS
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg fra
Lege, klinisk ernæringsfysiolog, brukerrepresentant, sykepleier fra LMS 
Kontaktinformasjon
Lærings - og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms
E-mail: lms@sus.no, telefon: 51513082
 

Innhold:

  • Hva er Cøliaki?
  • Prinsipper for glutenfri kost
  • Å leve med Cøliaki

Kursavgift:

Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder). I tillegg betaler alle kr. 150,- for lunsjbuffet (glutenfri)