Cøliaki: Startkurs for voksne og foresatte til barn

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs 2020:

 • Torsdag 16.01.20
 • Torsdag 06.02.20
 • Torsdag 19.03.20 - Utsatt pga. koronapandemien
 • Torsdag 16.04.20 - Utsatt  "
 • Torsdag 14.05.20  - Utsatt
 • Torsdag 18.06.20 - Digitalt
 • Onsdag 26.08.20 - obs dato for kurs endret
 • Torsdag 17.09.20
 • Torsdag 22.10.20
 • Torsdag 19.11.20
 • Torsdag 17.12.20

Månedlige kurs fra kl 0900-1500.   

Diagnosen må være bekreftet med tarmbiopsi. Det kan gjøres unntak etter vurdering. Barn henvises til kurs fra Barne- og ungdomsklinikken etter forhøyet blodprøvesvar.

Pårørende anbefales å delta på kurset. Kurset anbefales for barn over 15 år.     

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsiden: ncf.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra:

 • Barn henvises til kurs fra barneavdelingen etter forhøyet blodprøvesvar.
 • Spesialisthelsetjenesten - SUS eller annen spesialist
 • Fastlege


For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Henvisningskontoret v/SUS
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Kurset holdes på pasienthotellet ved hovedinngangen på SUS
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg fra
Lege, klinisk ernæringsfysiolog, brukerrepresentant, sykepleier fra LMS 
Kontaktinformasjon
Lærings - og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms
E-mail: lms@sus.no, telefon: 51513082
 

Innhold:

 • Hva er Cøliaki?
 • Prinsipper for glutenfri kost
 • Å leve med Cøliaki

Kursavgift:

Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder). I tillegg betaler alle kr. 150,- for lunsjbuffet (glutenfri)