HELSENORGE

Diabetes barn: Nettverkskurs, "Kjenner du et barn med diabetes?"

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Tid: neste samlingen går i mars 2020.  

Samlingen er utsatt pga koronapandemi

Klokken 19:00 - 21:30

Samlingen arrangeres en gang i året.

Kurs for nettverket til familier med barn med diabetes.

Kontinuerlig påmelding til LMS; epost: lms@sus.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

En trenger ikke henvisning fra lege. Kontinuerlig påmelding til LMS på telefon: 51 51 30 82 

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentant og sykepleiere  
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: sykepleier barneavdelingen, tel: 51 51 85 15

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no
 

 Hver familie kan ta med tre personer i sitt nettverk som ønsker mer opplæring i forhold til barn med diabetes. Én av foreldrene må være med.

Innhold

  • Å leve med et barn med diabetes
  • Hva er diabetes
  • Behandling
  • Gruppearbeid. Alle sitter i egne familiegrupper
  • Gjennomgang av spørsmål i plenum.