Diabetes type 2: Startkurs for personer med type-2 diabetes

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs høsten 2019:

 • Onsdag 28.08.19 og 04.09.19
 • Onsdag 02.10.19 og 16.10.19
 • Onsdag 06.11.19 og 13.11.19
 • Onsdag 11.12.19 og 18.12.19

Kurs våren 2020:

 • Onsdag 08.01.20 og 15.01.20
 • Onsdag 12.02.20 og 19.02.20
 • Onsdag 18.03.20 og 25.03.20
 • Onsdag 22.04.20 og 29.04.20
 • Onsdag 10.06.20 og 17.06.20


Kursdag 1: Klokken 09:30-15:00   Kursdag 2: Klokken 09.00 - 15.00

Startkurset er et gruppebasert opplæringstilbud og undervisningen foregår på norsk.

Det er 9 kurs pr år. Kurset går over to dager

 

 Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med endokrinologisk seksjon  
Innlegg fra
Lege, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fotterapeut, brukerrepresentant og frisklivssentral 
Kontaktinformasjon
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms 
E-post: lms@sus.no,    Telefon 5151 3082
 

Kostnad: 

Kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Lunsj kr. 80,- pr gang.

Innhold

 

 • Å leve med diabetes
 • Hva er diabetes?
 • Behandling
 • Egenomsorg
 • Senkomplikasjoner
 • Diabetesforbundet