Diabeteskurs for eldre ungdom

Kurs , 18.10.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Opplæring for ungdom 17/18 år med diabetes, type 1.

Målet med kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre. Kurset inngår som en del av forløpet på Barne- og ungdomsklinikken.

Innhold:

  • Ups and downs med diabetes
  • Overgang til voksenpoliklinikk
  • Videre studier og jobb 
  • Karbo og insulin
  • Snart «lappen»
  • Hva med alkohol?

Vi får snadder lunsj, har mye dialog, litt gruppearbeid. Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk.

Tidspunkt:

torsdag 18.oktober 2018

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Dato
18.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 årlig dag fra 0900 - 1500
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontakt
Barne- og ungdomsavdelingen  v/ Ellen Oord, diabetessykepleier, tel: 51 51 96 80

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

 

  • Kurset koster en poliklinisk egenandel for unge over 16 år.  Faktura ettersendes – frikort gjelder.
  • Ungdommene spiser hotell lunsj, kr 80,- pr pers