HELSENORGE

Diabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt: torsdag 15.oktober 2020

Klokken 09:00 - 15:00

Kurset går en gang i året.

 

For mer informasjon i påvente av kurs

anbefaler vi nettsiden www.diabetes.no.

Samt facebooksiden til Ung diabetes Rogaland.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Stavanger Universitetssjukehus, hovedinngangen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken og endokrinologisk avdeling 
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontaktinformasjon
Barne- og ungdomsavdelingen ved diabetessykepleier, tel: 51 51 96 80

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 
  • Kurset koster en poliklinisk egenandel for unge over 16 år.  Faktura ettersendes – frikort gjelder.
  • Det serveres hotell lunsj, kr 150,- pr pers
Innhold:
  • Ups and downs med diabetes
  • Overgang til voksenpoliklinikk
  • Videre studier og jobb 
  • Karbo og insulin
  • Snart «lappen»
  • Hva med alkohol?

Vi får snadder lunsj, har mye dialog, litt gruppearbeid. Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk.