Diabeteskurs for ungdom

Kurs , 05.02.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Kurs for ungdom 15/16år med diabetes 1

Målet med kurset er at ungdommene skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.  Kurset inngår som en del av pasientforløpet til Barne- og ungdomsklinikken.

 

Innhold i kurset:

  • Karbohydrat-telling
  • Høy Hba1c? 
  • Hva med alkohol?
  • Tanker og bekymringer

      En spennende og lærerik dag med mye dialog og litt gruppearbeid

Tidspunkt:

mandag 5.februar 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom til kurset.

Når og hvor

Dato
05.02.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontakt
Barne- og ungdomsavdelingen ved Ellen Oord,
tel: 51 51 96 80
For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

 

  • Kurset koster en poliklinisk egenandel for unge over 16 år.  Faktura ettersendes – frikort gjelder.
  • Ungdommene spiser hotell lunsj, kr 80,- pr pers