Diabeteskurs for yngre ungdom (7.klasse) og foresatte

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt: onsdag 15.04.20

Klokken 09:00 - 15:00
Kurset går en gang i året.

For mer informasjon i påvente av kurs

anbefaler vi nettsiden www.diabetes.no.

Og Facebookgruppa til Ung diabetes Rogaland.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Sted
Lærings- og mestringssenteret
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
  
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontaktinformasjon
Kursansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen ved sykepleier, tel: 51 51 85 15

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82, e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

Kursavgift

 • For foreldre med barn under 16 år har kurset ingen egenandel. Det blir servert lunsj – faktura ettersendes, kr. 80,- pr pers
 • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13, og ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.
 • Innhold:
  • Ungdomserfaringer
  • Trening og insulin
  • Diabetes – din hverdag
  • Kost – med fokus på karbohydrater, følingsmat og treningsmat
  • Ups and downs med å ha diabetes?

  Ungdommene har kursdag på LMS, foreldrene er på hotellet. 
  Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk.
  Vi får snadder lunsj, har mye dialog og har litt gruppearbeid.