Diabeteskurs for yngre ungdom og foresatte

Kurs , 11.04.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Kursdag for 12/13 åringer med diabetes 1og deres foresatte.

Målet med kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.  Kurset inngår som en del av pasientforløpet ved Barne og ungdomsklinikken.

Innhold
 
  • Ungdomserfaringer
  • Trening og insulin
  • Diabetes – din hverdag
  • Kost – med fokus på karbohydrater, følingsmat og treningsmat
  • Ups and downs med å ha diabetes?
Ungdommene har kursdag på hotellet, foreldrene er på LMS. 
Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk. Vi får snadder lunsj, har mye dialog og har litt gruppearbeid.
 
Tidspunkt:
onsdag 11.april 2018
 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Dato
11.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
St Svithun Hotel SUS/hovedinngang 1 og Lærings- og mestringssenteret (trykk på arrangørnavn for adresse)
  
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontakt
Kursansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen ved Britt Aven, tel: 51 51 85 15 og Ellen Oord.

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS,
telefon: 51 51 30 82, e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

Kursavgift

  • For foreldre med barn under 16 år har kurset ingen egenandel. Det blir servert lunsj – faktura ettersendes, kr. 80,- pr pers
  • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13, og ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.