Diabeteskurs - ung info 15+

Kurs, Dagskurs en gang i året, fra 09:00 – 15:00 , Lærings- og mestringssenteret

Kurs for ungdom fra 15 år.

Ungdommene får snadder lunsj, har mye dialog og har litt gruppearbeid.  Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg av ulike fagfolk. Dette blir en spennende og lærerik dag!

Tid:

30.mai 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Tid
Dagskurs en gang i året, fra 09:00 – 15:00
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontakt
Barne- og ungdomsavdelingen ved Liv Haram, tel: 51 51 96 80
For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

  • Kurset koster en poliklinisk egenandel for unge over 16 år.  Faktura ettersendes – frikort gjelder.
  • Ungdommene spiser hotell lunsj, kr 150,- pr pers
  • Målsettingen med kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre

Tema

  • Karbohydrat-telling
  • Overgang til videregående skole
  • Høy Hba1c? 
  • Hva med alkohol?
  • Tanker og bekymringer