Diabeteskurs - unginfo 12+

Kurs, årlig samling fra 09:00 – 15:00 , Lærings- og mestringssenteret

Kursdag for barn (12+) og deres foresatte.

Ungdommene har kursdag på hotellet, foreldrene er på LMS. 
Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk.
Vi får snadder lunsj, har mye dialog og har litt gruppearbeid.
 
Tid: 11.april 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnelege/diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken henviser ungdom og foresatte til kurset.

Når og hvor

Tid
årlig samling fra 09:00 – 15:00
Sted
Lærings- og mestringssenteret
St Svithun Hotel SUS/hovedinngang 1 og Lærings- og mestringssenteret (trykk på arrangørnavn for adresse)
  
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog  
Kontakt
Kursansvarlig: Barne- og ungdomsavdelingen ved Britt Aven, tel: 51 51 85 15

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms 
 

Kursavgift

  • For foreldre med barn under 16 år har kurset ingen egenandel. Det blir lett servering – faktura ettersendes, kr. 80,- pr pers
  • Ungdommene spiser hotell lunsj, kr 150,- pr pers
  • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13, og ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Mål

Målsettingen for kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.

 Innhold

  • Ungdomserfaringer
  • Trening og insulin
  • Diabetes – din hverdag
  • Kost – med fokus på karbohydrater, følingsmat og treningsmat
  • Ups and downs med å ha diabetes?