Diagnostisering og risikovurdering

Kurs, 29.08.2017, Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten

Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus arrangerer 2 ganger årlig en kursdag om diagnostikk og risikovurdering.

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for våre nyansatte individualterapeuter, men er også åpent for andre interesserte.

Tid og sted:

Høstens kurs arrangeres tirsdag 29. august kl 0815-1530 ved Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje F-bygg i FoU-enheten for psykisk helsevern.

Innhold:

 • Diagnostikk
 • Risikovurdering:
  • Selvmordsrisiko
  • Voldsrisiko
  • Barn som pårørende
  • Risikovurdering ifht bilkjøring

Forelesere er fagpersoner med spesialkompetanse ansatt i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.

Godkjenninger:

 • Norsk Psykologforening - 6 timers vedlikeholdsaktivitet.
 • Norsk Sykepleierforbund - meritterende med 6 timer ihht kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Det er også søkt om godkjenning fra Den norske legeforening, og informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut så snart dette er klart.

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmelding i elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 1 000,- og inkluderer enkel servering og kursmateriell. Kurset arrangeres i FoU-enheten, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget ved Stavanger Universitetssjukehus.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
29.08.2017 
Klokkeslett
08:15-15:30 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten for psykisk helse. Gateadresse Jan Johnsens gate 12 (nedkjøring fra Armauer Hansensvei).
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten - psykisk helsevern, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25 - påmelding og praktisk informasjon.
Åshild Skogerbø, undervisningsansvarlig psykolog, e-post ashild.skogerbo@sus.no - faglige spørsmål.