Diagnostisering og risikovurdering - psykisk helse

Kurs, 28.01.2020, Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten

Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus arrangerer 2 ganger årlig en kursdag om diagnostikk og risikovurdering.

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for våre nyansatte individualterapeuter, men er også åpent for andre interesserte.

Tid og sted:

tirsdag 28. januar kl 0815-1530. Kurssted er Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.

Innhold:

 • Diagnostikk
 • Risikovurdering:
  • Selvmordsrisiko
  • Voldsrisiko
  • Barn som pårørende
  • Risikovurdering ifht bilkjøring

Forelesere er fagpersoner med spesialkompetanse ansatt i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.

Godkjenninger:

 • Norsk Psykologforening - 6 timers vedlikeholdsaktivitet og 6 timers fritt spesialistkurs ved minimum 75 % leger og psykologer tilstede
 • Norsk Sykepleierforbund - meritterende med 6 timer ihht kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 1 000,- og inkluderer kaffe/te/lunsj og eventuelt kursmateriell. Du kan velge å betale kursavgiften direkte ved påmelding, eller å få tilsendt faktura i etterkant av kurset.

Påmeldingsskjema

Når og hvor

Dato
28.01.2020 
Klokkeslett
08:15-15:30 tirsdag 28. januar kl 0815-1530.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten for psykisk helse. Gateadresse Jan Johnsens gate 12 (nedkjøring fra Armauer Hansensvei).
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten - psykisk helsevern, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema 
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?