Dropoutseminar

Fagseminar, 14.03.2018

Hvordan få ruspasienter raskets mulig inn i behandling (igjen)?

Målgruppe: Ledere TSB, Fagledere TSB, Klinikere TSB, Brukerorganisasjoner, Kommuner

Programleder: Sverre Nesvåg

Seminaret er gratis

Når og hvor

Dato
14.03.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Clarion Hotel Bergen Airport
 
Kontaktinformasjon
Ole Næss: ole.ness@sus.no  og Kristine Åkerblom:  kristina.bakke.akerblom@helse-bergen.no  
 
Mer informasjon
Påmelding  

Program

0830-0845 Hilsen.
Pål Iden, ass fagdirektør Helse Vest RHF

0845-0900 Introduksjon til dagen.  
Helse Bergen - Helse Stavanger

0900-0940 Tar helsevesenet ansvar for pasienter som ikke vil ha - eller som ikke synes at de trenger behandling
Geir Sverre Braut – Seniorrådgiver – Helse Stavanger

0940-0950 Pause

0950-1030 Det er menneskelig å feile – Velkommen tilbake!
Silje Gundersen - Aleksander Skålevik – Konsulenter- Drop-out teamet – Helse Stavanger

1030-1110 Det viktige mellomleddet som gjør at rusbehandling blir mer tilgjengelig og helhetlig.
Rami Knudsen – Anne Djønne Eriksen – Arild Sellevåg – Anders Sundbotten – Erfaringskonsulenter - Drop-out teamet – Helse Bergen – Albatrossen Ettervernsenter

1110-1120 Pause

1120-1200 Hva skal til for at helsevesenet bidrar til å forhindre Drop-out fra rusbehandling?
Anne Lill Njå Mjølhus – Sverre Nesvåg – Forskere – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) – Helse Stavanger

1200-1300 Lunsj

1300-1340 Ville ruspasienter fått et bedre tilbud dersom vi i Norge også hadde hatt Personlig ombud?
Lars-Olof Ljungberg Personligt Ombud, Malmø mø

1340-1420 Når det viktigste blir vanskelig. Om konflikter mellom regelverk og faglige vurderinger.
Tor-Johan Ekeland – Professor – Høgskolen i Volda

1420-1430 Pause

1430-1515 Dialog med salen.
Sverre Nesvåg – Kristina Åkerblom – Ole Næss

1515-1530 Avslutning
Pål Iden, ass fagdirektør Helse Vest RHF

1530 Slutt