Eldreomsorgens ABC - Psykiske sykdommer i eldre år 2_

Kurs, 02.11.2017, SESAM

 

Fordypningsperm: Psykiske sykdommer i eldre år, Fagseminar 2

Tema: Rusforebygging og forebygging av selvmord
Målgruppe: Deltakere på Fordypningsperm: Psykiske sykdommer i eldre år

Kurset er gratis

Påmeldingsfrist: 26.10.17

Påmelding (deltaker.no)

Når og hvor

Dato
02.11.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Sted
Jan Johnsens gate 12
  
Arrangør
SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
 
Innlegg fra
Ingrid Langeland Braut m. fl. 
Kontakt
Ved spørsmål kontakt:
Kristin Aas Nordin
kristin.marie.aas.nordin@sus.no 
Tlf: 51515563 / 47604541