HELSENORGE

Endringsprogrammet for sedelighetsdømte

Gruppeopplæring, Kurset varer i åtte måneder, Avdeling sikkerhet

 

Basert på The Prison Service Sex Offender Treatment Programme (SOTP) «basisprogrammet», «Good Lives Model», «selv-reguleringsmodellen», og kognitiv terapi.

Målet er å redusere tilbakefall

Når og hvor

Tid
Kurset varer i åtte måneder
Klokkeslett
 
Sted
Kriminalomsorgen region sørvest og Åna Fengsel
 
Arrangør
Avdeling sikkerhet
i samarbeid med Kriminalomsorgen region sørvest og Åna Fengsel 
Kontaktinformasjon
Morten Wiig Bjorland / 46682523
 

Antall deltakere: 3-6
Inkluderingskriterier: Menn som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter. Må ønske å delta i program. Må være villige til å jobbe med tema knyttet til emnet seksuelle overgrep. Må beherske norsk (kunne følge
en samtale).
Ekskluderingskriterier: Stor grad av dyssosialitet. Ingen domfellelse. Dom mindre enn 8 måneder