Epilepsi: Kurs for foreldre til barn med epilepsi

Kurs, som går over to dager, og arrangeres 1-2 ganger årlig. , Lærings- og mestringssenteret

For foreldre som har behov for opplæring i forhold til sitt barns epilepsi.

Tid:

21.09.17 og 22.09.17

Fagfolk rundt familiene kan også delta på første kursdag.

Målsettingen med kurset er at kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
som går over to dager, og arrangeres 1-2 ganger årlig.
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken  
Kontakt
Barnepoliklinikken. 
Kontaktperson Nina Skjold, sykepleier, tel: 51 51 83 67.

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms 
 

Kursavgift

 • Kurset har ingen egenandel for barn under 16 år
 • Lunsj, frukt og drikke serveres, alle betaler kr. 150.- pr. dag, faktura ettersendes 
 • Fagfolk betaler kr 500 inkludert lunsj på hotellet
 • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge
  Lov om folketrygd § 9-13, og tar kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Innhold

 • Hva er epilepsi?
 • Behandling
 • Erfaringer med å leve med epilepsi
 • Tilrettelegging i barnehage og skole ved konsentrasjonsvansker og lærevansker
 • Fritid, muligheter
 • Rettigheter ved kronisk sykdom hos barn
 • Å få et barn med en langvarig sykdom
 • Samtale i grupper
 • Informasjon om Epilepsiforeningen