Epilepsi: Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tid:

2019:  7.november og 8.november

2020: 12. og 13. mars

Klokken 09:00-15:00

Kurs hvert halvår over 2 dager, for foresatte til barn og ungdom med ny epilepsi.

Barnets/ungdommens barnehagelærer/lærer kan også delta på første kursdag. Påmelding.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken  
Kontaktinformasjon
Barnepoliklinikken. 
Kontaktperson Nina Skjold, sykepleier, tel: 51 51 83 67.

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms 
 

Kursavgift

 • Kurset har ingen egenandel for barn under 16 år
 • Lunsj, frukt og drikke serveres, alle betaler kr. 80- pr. dag, faktura ettersendes 
 • Fagfolk betaler kr 500 inkludert lunsj på hotellet
 • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge
  Lov om folketrygd § 9-13, og tar kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.
 • Kurset inngår i pasientforløpet til Barne- og ungdomsklinikken.
 • Ungdom over 15 år og foresatte anbefales å delta på epilepsikurs for ungdom og voksne.

Innhold

 • Hva er epilepsi og behandling
 • Erfaringer med å leve med epilepsi
 • Tilrettelegging i barnehage og skole ved konsentrasjonsvansker og lærevansker
 • Fritid, muligheter
 • Rettigheter ved kronisk sykdom hos barn
 • Å få et barn med en langvarig sykdom
 • Samtale i grupper
 • Informasjon om Epilepsiforeningen