Epilepsi: Kurs for personer med ny epilepsi diagnose

Kurs , 04.04.2018 , Lærings- og mestringssenteret

For ungdom og voksne som har fått diagnosen epilepsi.

Ungdom over 15 år og deres foresatte, samt voksne over 18 år med pårørende, kan delta. 

Målsettingen med kurset er at kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.

Tid:

04. april 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Dato
04.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 går over en dag, 09.00-15.00
Sted
Lærings- og mestringssenteret
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Nevrosenteret og Barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, nevrolog, sosionom og sykepleier  
Kontakt
Nevrologisk poliklinikk, sykepleier, tel: 51 51 85 21.
Barne og ungdomsklinikken, Nina Skjold, tel: 51 51 83 43

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51513082
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms 
 
  • Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
  • Det blir servert lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr. 150. Faktura ettersendes

Innhold

  • Hva er epilepsi?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med epilepsi; skole, jobb, fritid
  • Mestringsstrategier
  • Gruppearbeid
  • Kognitive strategier
  • Informasjon om Epilepsiforeningen