Epilepsi: Kurs for personer med ny epilepsi diagnose

Kurs , 04.04.2018 , Lærings- og mestringssenteret

For ungdom og voksne som har fått diagnosen epilepsi.

Ungdom over 15 år og deres foresatte, samt personer over 18 år kan delta. Du er velkommen til å ta med en pårørende.

Målsettingen med kurset er at kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.

Tid:

04. april 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Dato
04.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Nevrosenteret og Barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, nevrolog, sosionom og sykepleier  
Kontakt
Nevrologisk poliklinikk, sykepleier, tel: 51 51 85 21.
Barne og ungdomsklinikken, Nina Skjold, tel: 51 51 83 43

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51513082
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms 
 
  • Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
  • Det blir servert lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr. 150. Faktura ettersendes

Innhold

  • Hva er epilepsi?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med epilepsi; skole, jobb, fritid
  • Mestringsstrategier
  • Gruppearbeid
  • Kognitive strategier
  • Informasjon om Epilepsiforeningen