Epilepsikurs for ungdom, 15-18 år

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Neste kurs går fredag 14.02.21


Ungdommene som blir henvist til kurset, kan ta med en venn el søsken i aktuell alder.

Begge får fraværs-bekreftelse til skolen.

En kan også få være med hvis en har passert 18 år.

Kurset arrangeres en dag pr år. Klokken 09.00-15.00.

Kurset koster en egenandel for ungdom over 16 år (frikort gjelder) Lunsj kr 100,-


For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi

nettsiden www.epilepsi.no og deres Youtube konto med informasjonsfilmer.

Ungdomsgruppa i Rogaland epilepsiforening har facebooksiden NEFU Rogaland.

E-læring fra Spesialsykhuset for epilepsi: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/se-alle-e-leringskurs-om-epilepsi

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurset trenger vi henvisning fra lege på sykehus eller fastlege.

Henvisningen sendes til: 

Henvisningskontoret v/ SUS

Postboks 8100

4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
lege, erfaren ung person med epilepsi, sykepleier, psykolog og sosionom 
Kontaktinformasjon
Lærings og mestringssenteret på SUS
www.sus.no/lms
E-mail: LMS@sus.no; tel: 51 51 30 82
 
  • erfaringsinnlegg fra en ung voksen med epilepsi.  Tips om skole, yrkesvalg og rettigheter
  • medisinske aspekter, hva er epilepsi og hvordan håndtere den?
  • sertifikat og graviditet v/lege
  • påvirker epilepsien min læring og oppfattelse? v/psykolog
  • gruppesamtaler
  • overgang fra Barne- og ungdomsklinikken til voksenavdeling
  • noe dere lurer på?  God tid til spørsmål og dialog
Fant du det du lette etter?