"Et bedre liv" - økt livskvalitet på tross av psykisk lidelse

Kurs , To faste dager i uken kl. 09.30-11.30 , Gausel poliklinikk

Kurset har en forankring i kognitiv terapi og sosial ferdighetstrening

Mål for gruppen: Økt livskvalitet på tross av psykisk lidelse

Kognitiv terapi er en behandlingsform hvor våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet. Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanke og handlemåter.

Sosial ferdighetstrening er en metode for å forbedre våre sosiale ferdigheter.
Målgruppen til kurset er personer som har en psykisk lidelse. Ideen er at alle kan forbedre sine sosiale ferdigheter ved hjelp av undervisning i aktuelle tema og øvelse.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Enkel henvisning med diagnose og kort sykehistorie. Bruk helst dips til henvisning.
Henvisningsadresse: PS Gausel Grpol2 henvisning

Når og hvor

Tid
To faste dager i uken kl. 09.30-11.30
Klokkeslett
 
Sted
Gausel
Gamle Godesetvei 3A, 4032 Stavanger
 
Arrangør
Gausel poliklinikk
 
Kontakt
Eldrid Helgerud tlf 481 32 362
 

Oppstart i februar og september. Varighet i ca 4 måneder.

Kursets innhold

1. Kommunikasjon

Verbal og nonverbal kommunikasjon.
Hvordan starte en sosial samtale, holde den vedlike og avslutte på en vennlig måte.

2. Positiv selvhevdelse

Dette er en måte å fremstå på, som tydelig og vennlig. Man lærer hvordan man ivaretar både seg selv og andre.

3. Selvfølelse/selvtillit

Selvfølelse handler om den verdi jeg tillegger meg selv og de overbevisninger som jeg har om meg selv. Selvtillit handler om ferdigheter og mestring.

4. Venner og fritid

Hvor treffer jeg nye venner? Hvilke verdier er viktige i et vennskap?
Fritidsaktiviteter.

Det blir i tillegg undervist i ulike tema som: Sårbarhet og stressmodellen, problemløsningsmetode, depresjon, psykose, symptommestring, mål og verdier, mindfulness, kognitiv terapi og veien tilbake til jobb eller skole.

Kurset er ment som et tillegg og ikke et alternativ til behandling.