Et bedre liv: Økt livskvalitet på tross av psykisk lidelse

Gruppeopplæring , To faste dager i uken kl. 09.30-11.30 , Gausel poliklinikk

Gruppe- og manualbasert undervisning for personer som trenger sosial ferdighetstrening

Mål for gruppen: Økt livskvalitet på tross av psykisk lidelse

Oppstart i februar og september. Varighet i ca 4 måneder.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Enkel henvisning med diagnose og kort sykehistorie. Bruk helst dips til henvisning.
Henvisningsadresse: PS Gausel Grpol2 henvisning

Når og hvor

Tid
To faste dager i uken kl. 09.30-11.30
Klokkeslett
 
Sted
Gausel
  
Arrangør
Gausel poliklinikk
 
Kontakt
Eldrid Helgerud  51958893/50
 

Antall deltagere: 8-10

Inkluderingskriterier: Psykisk lidelse i rehabiliteringsfase
Ekskluderingskriterier: Akutt forvirring og dyp depresjon
Bør helst ha en individualbehandler