Fagdag: Sammen om gode pasientforløp innen psykisk helsevern og rus

Fagseminar , 11.12.2017 , Avdeling for fag- og foretaksutvikling

-riktig melding på rett pasient til rett tid-

Når og hvor

Dato
11.12.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Sted
Sydbygget
  
Arrangør
Avdeling for fag- og foretaksutvikling
Seksjon for samhandling 
Innlegg fra
Fagpersoner fra kommune og sykehus 
Kontakt
Kontaktperson  Else Ørstavik Hollund. Fagdagen er gratis. Påmelding via deltager.no
 
Mer informasjon
http://www.deltager.no/  

Ledelse av dagen:   Samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund
 
11:00 – 11:10  Velkommen  

11:10 – 11:40 Samarbeidsavtaler og forskrifter som regulerer samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene
Sølve Braut, assisterende klinikksjef, klinikk psykisk helsevern
voksne, SUS

11:40 – 12:00  Statistikk over meldinger
Egil Johannessen, fagsenter Helse Stavanger
Representant Stavanger kommune

12:00 – 12:40   Lunsj

12:45 – 13:00   Krasjforedrag om PLO meldinger 
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS    

13:00  - 13:20  Utskrivningsklar pasient – nytteeffekt av PLO?
   Møyfrid Løvbrekke, avdelingssjef Stavanger DPS, SUS 

13:20 – 13:40   Pause

13:40 – 14:20 Praktisk erfaringer - hvordan fungerer PLO meldinger sett fra kommune – og spesialisthelsetjenesten?
 Linda Knutsen, sosionom B1 SUS
 Hilde Wisløff, rådgiver Stavanger kommune
 Mari Brynildsen, rådgiver Stavanger kommune

14:20 – 14:45  Oppsummering og dialog - veien videre