Fagdag: Sammen om gode pasientforløp innen psykisk helsevern og rus

Fagseminar, 11.12.2017, Fag, forskning og undervisning

-riktig melding på rett pasient til rett tid-

Når og hvor

Dato
11.12.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Sydbygget
  
Arrangør
Avdeling for fag, forskning og utdanning
Seksjon for samhandling 
Innlegg fra
Fagpersoner fra kommune og sykehus 
Kontaktinformasjon
Kontaktperson  Else Ørstavik Hollund. Fagdagen er gratis. Påmelding via deltager.no
 
Mer informasjon
http://www.deltager.no/  

Ledelse av dagen:   Samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund
 
11:00 – 11:10  Velkommen  

11:10 – 11:40 Samarbeidsavtaler og forskrifter som regulerer samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene
Sølve Braut, assisterende klinikksjef, klinikk psykisk helsevern
voksne, SUS

11:40 – 12:00  Statistikk over meldinger
Egil Johannessen, fagsenter Helse Stavanger
Representant Stavanger kommune

12:00 – 12:40   Lunsj

12:45 – 13:00   Krasjforedrag om PLO meldinger 
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS    

13:00  - 13:20  Utskrivningsklar pasient – nytteeffekt av PLO?
   Møyfrid Løvbrekke, avdelingssjef Stavanger DPS, SUS 

13:20 – 13:40   Pause

13:40 – 14:20 Praktisk erfaringer - hvordan fungerer PLO meldinger sett fra kommune – og spesialisthelsetjenesten?
 Linda Knutsen, sosionom B1 SUS
 Hilde Wisløff, rådgiver Stavanger kommune
 Mari Brynildsen, rådgiver Stavanger kommune

14:20 – 14:45  Oppsummering og dialog - veien videre