Fagdag - tema: Genetikk

Fagseminar, 18.05.2017, Barne- og ungdomshabilitering

 

Målgruppe:

Behandlere som jobber med barn og unge i HABU sin målgruppe.

Formål:

Øke forståelsen av genetikkens rolle i utreding/behandling av barn i HABU sin målgruppe.

Kursavgift: 200,-
Bindende påmelding innen 01.05.17
Betaling ved påmelding via: http://www.deltager.no/fagdag_temagenetikk_18052017

Når og hvor

Dato
18.05.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
Langflåtveien 5
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Innlegg fra
Gunnar Houge, seksjonsoverlege og professor i medisinsk genetikk ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus.  
Kontakt
Spørsmål kan rettes til Mariann Haugland tlf. 51514756  ved HABU Stavanger.
 

Program:
12.00 Genetikk for dummies.
12.30 Utredning av forsinket psykomotorikk.  v/ Johan Aske Lund
13.00 Pause
13.15 Kasuistikk; genetikk i klinisk praksis.
14.00 Pause.
14.15 Gunnar Houge: Hva har skjedd de siste årene. Genetikkens muligheter og begrensinger.
15.30 Slutt.