HELSENORGE

Foreldrekurs (0-5 år)

Informasjon som gjør at foresatte blir bedre kjent med systemene rundt barnet,  hvordan systemene fungerer, treffe andre foresatte med tilsvarende utfordringer m.m

Kurset har ingen egenandel.

Foreldre kan søke opplæringspenger fra NAV inntil 6G ifølge Lov om folketrygd § 9-13, og tar kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn. 

Det blir servert kaffe og te. Ta med egen lunsj. 

Gruppeledere: psykolog Hilde Taklo og pasientkoordinator/undervisningsmedarbeider Mariann Haugland.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.  


Program dag 1 

09.00 – 09.30: 
Registrering og kaffe.

09.30 - 12.15:
Velkommen og presentasjonsrunde
HABU, hvem er vi og hvordan jobber vi.
Å være foreldre til et barn med utfordringer. (Et annerledes liv for familie og nettverk). 

11.30 - 12.15: 
Lunsj. Ta med egen mat

12.15 - 15.00
Å være foreldre til barn med utfordringer fortsetter 
Intresseorganisasjoner, hva med oss kurs ++


Program dag 2 

09.00 – 09.30: 
Kaffe, erfaringer / tanker fra dag 1

09.30 - 12.15
Søsken 
Egen helse 
Håp og mestring

11.30 – 12.15: 
Lunsj. Ta med egen mat

12.15 - 15.00
Systemene rundt oss, støtteordninger m.m ved sosionom
Oppsummering og evaluering
Fant du det du lette etter?