Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurs, 27.04.2020-28.04.2020, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare.

KURSET I APRIL UTGÅR, MEN SETTES OPP IGJEN HØSTEN 2020.


vivat logo.jpg

Førstehjelp ved selvmordsfare er et kurs fra VIVAT selvmordsforebygging som er et nasjonalt selvmordsforebyggende tiltak. Kurset skal gi deltakerne større trygghet og mer selvtillit i møte med mennesker som er i alvorlig tvil om de orker å leve videre. 

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsnære personer som f.eks. helsearbeidere, sosialarbeidere, ansatte i menigheter, politi, fagpersoner fra skoleverket, ambulansepersonell, frivillige hjelpere, personalansvarlige osv.

Tid og sted:

Vårens kurs arrangeres 27.-28. april, kl 0830-1600 begge dager. Kurset arrangeres i FoU-enheten, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus. 

Innhold:

På kurset lærer man å fange opp mennesker som har det vondt og som kan være i selvmordsfare, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelpe personen i selvmordsfaere å snakke om det som er vanskelig, gjøre en enkel risikovurdering, lage og iverksette en plan med vedkommende hvor målet er å berge liv, bruke nære ressurser i krisehjelp. Kurset gjennomføres ved forelesninger, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Godkjenninger:

  • Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer).
  • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer).
  • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
  • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer).
  • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 1 500,- og inkluderer enkel servering. I tillegg kommer utgifter til materiell fra VIVAT på kr 350,-. Kursavgiften kan enten betales direkte ved påmelding, eller ved at faktura sendes i etterkant av kurset. Følg anvisning i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
27.04.2020-28.04.2020 
Klokkeslett
08:30-16:00 27.-28. april 2020 (man-tirs), kl 0830-1600 begge dager.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten - psykisk helse, 3 etg. i F-bygget. Gateadresse Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
Kurset er et tilbud fra VIVAT Selvmordsforebygging. 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten, klinikker for psykisk helsevern, telefon 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
VIVAT Selvmordsforebygging  
berit.lode.helland@sus.no

Fant du det du lette etter?