Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurs, 27.04.2020-28.04.2020, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare.

vivat logo.jpgFørstehjelp ved selvmordsfare er et kurs fra VIVAT selvmordsforebygging som er et nasjonalt selvmordsforebyggende tiltak. Kurset skal gi deltakerne større trygghet og mer selvtillit i møte med mennesker som er i alvorlig tvil om de orker å leve videre. 

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsnære personer som f.eks. helsearbeidere, sosialarbeidere, ansatte i menigheter, politi, fagpersoner fra skoleverket, ambulansepersonell, frivillige hjelpere, personalansvarlige osv.

Tid og sted:

Vårens kurs arrangeres 27.-28. april, kl 0830-1600 begge dager. Kurset arrangeres i FoU-enheten, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus. 

Innhold:

På kurset lærer man å fange opp mennesker som har det vondt og som kan være i selvmordsfare, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelpe personen i selvmordsfaere å snakke om det som er vanskelig, gjøre en enkel risikovurdering, lage og iverksette en plan med vedkommende hvor målet er å berge liv, bruke nære ressurser i krisehjelp. Kurset gjennomføres ved forelesninger, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Godkjenninger:

  • Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer).
  • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer).
  • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
  • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer).
  • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 1 500,- og inkluderer enkel servering. I tillegg kommer utgifter til materiell fra VIVAT på kr 350,-. Kursavgiften kan enten betales direkte ved påmelding, eller ved at faktura sendes i etterkant av kurset. Følg anvisning i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
27.04.2020-28.04.2020 
Klokkeslett
08:30-16:00 27.-28. april 2020 (man-tirs), kl 0830-1600 begge dager.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten - psykisk helse, 3 etg. i F-bygget. Gateadresse Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
Kurset er et tilbud fra VIVAT Selvmordsforebygging. 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten, klinikker for psykisk helsevern, telefon 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
VIVAT Selvmordsforebygging  
berit.lode.helland@sus.no

Fant du det du lette etter?