HELSENORGE

Gruppelederutdanning i psykoedukativt familiearbeid

Kurs, 03.10.2022-07.10.2022, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Stavanger Universitetssjukehus ved Familiepoliklinikken, Klinikk psykisk helsevern voksne tilbyr gruppelederutdanning i psykoedukativt enkelt- og flerfamiliearbeid.
Psykoedukativt familiesamarbeid er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre alvorlige psykiske lidelser. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og fokus på kommunikasjon bedres samarbeidet mellom helsevesen, familie og pasient. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og rent praktisk. 

Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser:

  • I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
  • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.
  • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.

Målsetting og målgruppe for utdanningen:

Målsettingen er å utdanne gruppeledere som skal være i stand til å drive enkelt- og flerfamiliegrupper under veiledning.

Målgruppen er leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning. Det forutsettes interesse for å jobbe med pasient og familie i grupper. 

Om utdanningen:

Utdanningen er basert på professor William McFarlanes metode med elementer fra David Miklowitz, og er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Hovedelementene i psykoedukativt familiesamarbeid er undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Hver flerfamiliegruppe består av fem familier og to gruppeledere. Enkeltfamiliegrupper består av en familie og en gruppeleder. Familiebehandlingen består av tre trinn: 1) alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende, 2) undervisningsseminar for pasient og pårørende, 3) gruppemøter hver 14 dag i 1 til 2 år.

Innhold:

Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 5 dager og inneholder teori, og rollespill og litteratur. For eksterne deltakere vil det bli gitt veiledning på egne grupper etter nærmere avtale. For interne deltakere er det obligatorisk veiledning 1 ½ time 1 gang i måneden.

Detaljert program legges ut så snart det er klart.

Påmelding og praktisk informasjon

Gruppelederutdanningen arrangeres i uke 40, 3. - 7. oktober, kl 0830-1530 alle dagene. Undervisningen foregår i Forsknings og undervisningsenheten for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus. 

Det er ingen kursavgift for utdanningen. Trenger du overnatting ordner du dette selv. Vårt pasienthotell St. Svithun Hotell  ligger på sykehusområdet i gangavstand til undervisningslokalene.

Kursmateriell sendes i forkant eller deles ut ila kurset. Det blir enkel servering med kaffe/te og lunsj. Påmelding gjøres i skjemaet nedenfor.

Påmeldingskjema

Når og hvor

Dato
03.10.2022-07.10.2022 
Klokkeslett
08:30-15:30 mandag-fredag i uke 40, 3. - 7. oktober 2022
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Anne Gry Fosse, FoU-enheten for psykisk helse, tlf 51515667, anne.gry.fosse@sus.no for spørsmål om påmelding.
Kristin Hatløy, Familiepoliklinikken, tlf 91596667, kristin.hatloy@sus.no for faglige spørsmål om utdanningen.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema 
anne.gry.fosse@sus.no
Fant du det du lette etter?