Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming

Gruppeopplæring, En samling per uke, fra kl 10-14, Seksjon for habilitering

 

HAVO har i flere år drevet «Mestringskurs» for ungdommer med lærevansker og lett utviklingshemming. Utfordringer gjelder ofte overgangen fra ungdom til voksen, mangel på sosial kompetanse, å takle følelser og manglende mestring av hverdagen. HAVO arrangerer ett gruppetilbud i året der innholdet varierer ut i fra sammensetning av gruppen.

Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming (pdf)


Når og hvor

Tid
En samling per uke, fra kl 10-14
Sted
Rektor Berntsensgate 12
  
Arrangør
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 
Kontakt
Kontaktpersoner/gruppeledere:
Gunvor Helle Eiane, Fagkonsulent
Tlf. 51 59 92 26
gunvor.helle.eiane@sus.no
Ole Jan Hustøl, Fagkonsulent
Tlf. 909 77 451
Tlf. 51 59 92 03
ole.jan.roger.hustol@sus.no
 

Mål for gruppetilbudet:

 • Bevisstgjøring av egen identitet og bli tryggere på seg selv og omgivelsene
 • Bli bedre i stand til å ta egne avgjørelser
 • Øke sosial kompetanse
 • Øke kunnskap om tema som er viktig i overgang fra ungdom til voksen
 • Utveksle erfaringer med andre i samme situasjon

Målgruppe:

Målgruppen er personer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming i alderen 18 – 25 år som er:

 • Motivert å delta
 • Ønsker å treffe andre i liknende situasjon
 • Ønsker å lære om hvordan å takle utfordringer i hverdagen

Rammer for gruppetilbudet:

 • 6-9 deltakere i gruppa
 • 1 samling per uke
 • Hver samling varer fra 10:00 – 14:00
 • Samlinger holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill
 • Samlinger med flere aktiviteter utenfor lokalet
 • Fast struktur for dagen
 • To kursledere
 • Tverrfaglig samarbeid

Innhold i gruppetilbudet:

 • Overgang fra ungdomsliv til voksenliv
 • Trening i sosial kompetanse
 • Utdanning og arbeidslivet
 • Positiv tenkning
 • Mestringsstrategier
 • Hvordan forstå seg selv og andre
 • Vennskap og relasjoner
 • Kropp og seksualitet

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv terapi.