HELSENORGE

Helsepedagogikk

Vi tilbyr 3 fagdager i helsepedagogikk høsten 2020.

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvordan få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Fagdager høsten 2020

Dag 5: 18.09.20 kl 0900 - 1430 (går to ganger i året): "Pårørendearbeid - hvordan gjør vi det?". Voksne som pårørende og barn som pårørende. Ved Pårørendesenteret, pårørende med erfaring og fagfolk fra SUS.
Sted: St. Svithun hotell

Dag 6: 23.10.20 kl 0900 - 1430: "Veiledning - mer enn en samtale?" Ved Bjørg Oftedal, UiS

Dag 7: 20.11.20 kl  0900 - 1430: - Tema "Kommunikasjon i et kulturelt perspektiv" ved Ingunn W Michaelsen, kultur og livsynsmedarbeider på SUS og Anbjørg Grenasberg, barnepleier. "Brukermedvirkning - ulike perspektiver, muligheter og utfordringer?" ved  Marit Wirak og Kari Fredriksen, LMS.

Informasjon

Ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag via læringsportalen eller direkte til LMS@sus.no. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom lærings- og mestringssenteret og undervisningsavdelingen.

Godkjenninger

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).


Fant du det du lette etter?