Helsepedagogikk

Kurs , 24 timer fordelt på 4 fredager, mai og november. Klokken 09-14.30 alle dagene. , Lærings- og mestringssenteret

Kurset skal bevisstgjøre helsepersonell og likemenn til å bruke metoder som stimulerer til mestring hos pasienter med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne.

Tid:

fredagene 05.05.17, 12.05.17, 19.05.17 og 02.06.17

 

Målgruppen er helsepersonell og brukerrepresentanter. Fjerde kursdag innbefatter undervisningsmetodikk. Det er mulig å ta kun fjerde dag med undervisningsmetodikk. 

Når og hvor

Tid
24 timer fordelt på 4 fredager, mai og november. Klokken 09-14.30 alle dagene.
Klokkeslett
 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Bjørg Karlsen, professor UiS, Modil Byberg, brukerrepresentant, Bjørg Oftedal, prodekan UiS, Kirsten Lode, forskningsleder/Phd SUS, Mai Østebø, brukerrepresentant og Kari Fredriksen, leder LMS og spesialpedagog 
Kontakt
Påmelding/frist 51 51 30 82, e-post: lms@sus.no /Læringsportalen to uker før
 

 

Pris:

Kr 500 inkluderer bok, materiell og lunsj

Innhold: 

  • Helsemessige utfordringer ved kronisk sykdom og funksjonshemming på individnivå og på systemnivå
  • Mestring som mulighet.
  • Veiledning
  • Pedagogikk og undervisningsmetodikk
  • Brukermedvirkning