Helsepedagogikk 2018

Kurs , Fire ulike fredager , Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvorda få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Kurs i helsepedagogikk 2018

Fire ulike fagdager som kan tas hver for seg - fra kl 0900-1430.

Høst 2018:

Fredag 9.november

Fredag 23.november

Pris: 100kr per dag

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Tid
Fire ulike fredager
Klokkeslett
 
Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontakt
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

 Målsettingen med kurset er at du skal bli tryggere i formidling og i samhandling med pasienter, pårørende, brukere og andre fagpersoner. Kurset passer for fagpersoner i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og for erfarne bruekre og brukerrepresentanter.

Kurset vil legge vekt på:

  • Helsefremmende tenkning og pedagogiske verktøy, det gode møtet, kommnikasjon og veiledning
  • Samarbeid mellom brukere og helsepersonell, roller i endring
  • Likeverdig samarbeid - samhandling, samvalg - alle "sam"-ordene
  • Tilretteleggning av gruppetilbud, gruppe som læringsarena

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).