Helsepedagogikk 2019

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvorda få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Kurs i helsepedagogikk 2019

Fem ulike fagdager som kan tas hver for seg - fra kl 0900-1430 på Lærings- og mestringssenteret.

Høst 2019:
Fredag 6.september - Tema "Pårørendearbeid - hvordan gjør vi det?". Voksne som pårørende og barn som pårørende.
Fredag 15. november - Tema "Veiledning - mer enn en samtale?" Ved Bjørg Oftedal, UiS
Fredag 22. november - Tema "Kommunikasjon og migrasjonshelse" ved Ingunn W Michaelsen, kultur og livsynsmedarbeider på SUS. "Brukermedvirkning - ulike perspektiver, muligheter og utfordringer?" ved  Marit Wirak og Kari Fredriksen, LMS.

Ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontaktinformasjon
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).