Helsepedagogikk 2019

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvorda få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Kurs i helsepedagogikk 2019

Fem ulike fagdager som kan tas hver for seg - fra kl 0900-1430 på Lærings- og mestringssenteret.

Dag 1: Fredag 4. januar
Dag 2: Fredag 26. april
Dag 3: Fredag 10. mai
Dag 4: Fredag 15. november
Dag 5: fredag 22. november

Fem ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Dato
26.04.2019
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontakt
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).

Kurs i helsepedagogikk 2019 - Dag 2

«Å leve med langvarig sykdom – ulike utfordringer», ved Bjørg Karlsen, professor emeritus UiS «Mestring – å håndtere livet med det som er», ved Mai Østbø, erfaren bruker og Kirsten Lode, forskningsleder SUS