Helsepedagogikk 2019

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvorda få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Kurs i helsepedagogikk 2019

Fem ulike fagdager som kan tas hver for seg - fra kl 0900-1430 på Lærings- og mestringssenteret.

Vår 2019:

Fredag 4. januar
Fredag 26. april
Fredag 10. mai

Høst 2019:
Fredag 6.september
Fredag 15. november
Fredag 22. november

Ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Dato
22.11.2019
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontaktinformasjon
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).

Kurs i helsepedagogikk 2019

«Kommunikasjon – på seg selv kjenner en ingen andre…» ved Kari Fredriksen; LMS «Brukermedvirkning – ulike perspektiver og ulike roller?» ved Eirin Syversen, erfaren bruker og Marit Wirak, LMS