Helsepedagogikk 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvordan få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Vi tilbyr 3 fagdager i helsepedagogikk høsten 2020

Dag 5: 18.09.20 kl 0900 - 1430 (går to ganger i året): "Pårørendearbeid - hvordan gjør vi det?". Voksne som pårørende og barn som pårørende. Ved Pårørendesenteret, pårørende med erfaring og fagfolk fra SUS.
Sted: St. Svithun hotell


Dag 6: 23.10.20 kl 0900 - 1430: "Veiledning - mer enn en samtale?" Ved Bjørg Oftedal, UiS


Dag 7: 20.11.20 kl  0900 - 1430: - Tema "Kommunikasjon i et kulturelt perspektiv" ved Ingunn W Michaelsen, kultur og livsynsmedarbeider på SUS og Anbjørg Grenasberg, barnepleier. "Brukermedvirkning - ulike perspektiver, muligheter og utfordringer?" ved  Marit Wirak og Kari Fredriksen, LMS.


Ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag via Læringsportalen eller direkte til LMS@sus.no. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Dato
18.09.2020
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontaktinformasjon
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).

Pårørendearbeid – hvordan gjør vi det

Voksne som pårørende og barn som pårørende Undervisere fra Pårørendesenteret i Stavanger, pårørende med erfaring og fra Stavanger universitetssykehus