Helsepedagogikk 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

 

sky helseped.JPG

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig del av de arbeidsoppgavene helsepersonall skal utføre. Hvorda få til god pasient- og pårørendeopplæring? Hvordan skal kunnskap komme til nytte? Hvordan fremme helse og mestring? Hvordan kan vi sammen bygge på de ressursene folk har?

Kurs i helsepedagogikk 2020

Seks ulike fagdager som kan tas hver for seg - fredager fra kl 0900-1430 på Lærings- og mestringssenteret.

Vår 2020:

Dag 1: 10.01.20: " Gruppeledelse og gruppeprosesser" ved Kari Fredriksen 

Dag 2: 27.03.20: "Å leve med langvarig sykdom - ulike utfordringer", v/ Bjørg Karlsen, professor UiS

" Mestring - å håndtere livet med det som er" v/ Mai Østbø, erfaren bruker og Kirsten Lode, forskningsleder SUS.

Dag 3: 24.04.20: "Pårørendearbeid - hvordan gjør vi det?" Voksne som pårørende og barn som pårørende.

v/ Pårørendesenteret, pårørende med erfaring og fagfolk fra SUS.

Dag 4: 15.05.20: "Opplæring av pasienter og pårørene.  Undervisningsmetodikk- tips til hvordan lage en undervisning og presentere, v/ Kari Fredriksen og Marit Wirak, LMS


Høst 2020


Dag 5: 18.09.20: "Pårørendearbeid - hvordan gjør vi det?". Voksne som pårørende og barn som pårørende. Ved Pårørendesenteret, pårørende med erfaring og fagfolk fra SUS.


Dag 6: 23.10.20: "Veiledning - mer enn en samtale?" Ved Bjørg Oftedal, UiS


Dag 7: 20.11.20: - Tema "Kommunikasjon og migrasjonshelse" ved Ingunn W Michaelsen, kultur og livsynsmedarbeider på SUS og Anbjørg Grenasberg, barnepleier. "Brukermedvirkning - ulike perspektiver, muligheter og utfordringer?" ved  Marit Wirak og Kari Fredriksen, LMS.


Ulike fagdager som kan tas hver for seg. Påmelding til hver enkelt dag via Læringsportalen eller direkte til LMS@sus.no. Pris kr 200 pr dag. Deltagelse på fire dager gir uttelling i forhold til klinisk fagstige.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og Undervisningsavdelingen.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Undervisere på kurset vil være fagpersoner fra sykehuset, UiS og erfarne brukere 
Kontaktinformasjon
Påmelding via læringsportalen, epost til lms@sus.no eller telefon 51 51 30 82.
 

Norsk sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Fagforbundet har tidligere godkjent merittering for kurset (4 kursdager).