HIV: Å leve med HIV

Kurs, Kurset går over to dager fra kl 09.30-14.30, Lærings- og mestringssenteret

Kurs for pasienter som er smittet med hiv

Det arrangeres 2 kurs pr år

Tid:

Tirsdag 10.01.2017 og torsdag 12.01.2017

Tirsdag 22.08.2017 og torsdag 24.08.2017

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Tid
Kurset går over to dager fra kl 09.30-14.30
Sted
Lærings- og mestringssenteret
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med infeksjonsmedisinsk seksjon 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege og sykepleier fra infeksjonsavdelingen, sexolog, Kirkens bymisjon og LMS 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms  
 

Kursavgift

Kurset er gratis. Det blir lett servering – alle betaler kr. 80.- pr dag

Innhold

  • Hva hiv?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med hiv
  • Mestring
  • Seksualitet