HIV: Å leve med HIV

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt:

2019

  •  Fredag 30.08.19
  • Klokken kl 08.30-15.00

Det arrangeres ett kurs pr år

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med infeksjonsmedisinsk seksjon 
Innlegg fra
Lege og sykepleier fra infeksjonsavdelingen, sexolog, LMS og erfaren bruker 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms  
 

Kursavgift

Kurset er gratis. Det blir lett servering – alle betaler kr. 80.- pr dag

Innhold

  • Hva hiv?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med hiv
  • Mestring
  • Seksualitet