Hjertesykdom: Kurs for ungdom

Kurs , årlig opplæringstilbud fra kl. 09.00 – ca 15.00 , Lærings- og mestringssenteret

Kurs for ungdom, 15 +, med hjertesykdom og deres foresatte.

Tid:

Våren 2018

Mye dialog og samtale om det deltagerne lurer på. 

Målsetting for kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.  

        

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
årlig opplæringstilbud fra kl. 09.00 – ca 15.00
Klokkeslett
 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
Ungdommene er på hotellet og foreldre er på LMS.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Kardiologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, sykepleier, lege fra barne- og voksenavdeling, fysioterapeut, pedagog  
Kontakt
For mer informasjon – ta kontakt med:

Heidi Utvik, Barnepoliklinikken, tel: 51 51 83 67 eller

Lærings- og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms 
E-mail: lms@sus.no    Telefon 5151 3082
 

Kurskostnad

  • Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
  • Det blir lett servering – foreldre betaler kr. 80 og ungdom kr 150,- for hotell lunsj.
  • Foresatte kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13.  Ta kontakt med arbeidsgiver om du skal søke permisjon med eller uten lønn.

Innhold

- Trening ok?
- Overgang til videregående skole - gym-faget og mulige tilrettelegginger
- Erfaringsinnlegg ved eldre ungdom og erfarne foreldre
- Gruppearbeid der en lager spørsmål til fagfolk
- Besøk på voksenavdelingen - kardiologisk poliklinikk og sengepost
- Ups and downs med ungdomsliv og hjertesykdom