Hjertesykdom: Kurs for ungdom og foresatte

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Tid: tirsdag 04.02.20 kl 0900 - 1500

Kurset går hvert annet år.     

Kurs for ungdom (15-18 år) og foresatte.

Ungdom og foresatte er i ulike lokaler.


For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsidene

www.ffhb.no og vmh.no.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Ungdommene er på LMS og foreldre er på hotellet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Kardiologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, sykepleier, lege fra barne- og voksenavdeling, fysioterapeut, pedagog  
Kontaktinformasjon
For mer informasjon – ta kontakt med:

Sykepleier, Barnepoliklinikken, tel: 51 51 83 67 eller Lærings- og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms 
E-mail: lms@sus.no    Telefon 5151 3082
 

Kurs for ungdom 15-17 år og foresatte

Kostnad

  • Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
  • Det blir lett servering – foreldre betaler kr. 100 + mva og ungdom kr 150,- + mva for hotell lunsj.
  • Foresatte kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13.  Ta kontakt med arbeidsgiver om du skal søke permisjon med eller uten lønn.

Innhold

- Trening ok?
- Overgang til videregående skole - gym-faget og mulige tilrettelegginger
- Erfaringsinnlegg ved eldre ungdom og erfarne foreldre
- Gruppearbeid der en lager spørsmål til fagfolk
- Besøk på voksenavdelingen - kardiologisk poliklinikk og sengepost
- Ups and downs med ungdomsliv og hjertesykdom