Hjertesykdom: Kurs om hjertesykdom hos små barn

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagene sine bedre

Tid: tirsdag 28.01.20

Klokka 09.00 - 15.00

Kurset går over en dag, en gang i året.

Kurs for foresatte til små barn med hjertesykdom.


For mer informasjon i påvente av kurs

anbefaler vi nettsiden www.ffhb.no 

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Foreldre trenger henvisning fra barnelege eller fastlege for å delta. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Sted
St. Svithun hotell
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, sykepleier, fysioterapeut og sosionom 
Kontaktinformasjon
Barnepoliklinikken ved sykepleier, tel: 51518601

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no 
 

Kurskostnad

  • Lunsj kr 100 + mva pr pers, faktura ettersendes
  • Foreldre kan søke om Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13. Ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn fra jobb

Innhold

  • Hjertefeil hos barn – medisinske aspekter
  • Erfaringer med å leve med et barn med hjertefeil i familien
  • Råd og veiledning i forhold til fysisk aktivitet
  • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
  • Ernæring
  • Å få et barn som er annerledes – hva med søsken?
  • Erfaringsutveksling i grupper

Vi anbefaler begge foresatte om å delta.

Dersom foresatte med små barn ikke har barnepass, kan en ta med barnet på kurset.