Hjertesykdom: Kurs om hjertesykdom hos små barn

Kurs , 19.01.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Målgruppe er foresatte til små barn med ny hjertesykdom og fagfolk som jobber med barn med hjertesykdom.

Tid:

19. januar 2018

Målsettingen for kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap og mestre hverdagene sine bedre.

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Foreldre trenger henvisning fra barnelege eller fastlege for å delta. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Dato
19.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, sykepleier, fysioterapeut og sosionom 
Kontakt
Barnepoliklinikken ved Heidi Utvik, tel: 51518601

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS, telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no 
 

Kurskostnad

  • Lunsj buffet kr 150, faktura ettersendes
  • Foreldre kan søke om Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13. Ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn fra jobb

Innhold

  • Hjertefeil hos barn – medisinske aspekter
  • Erfaringer med å leve med et barn med hjertefeil i familien
  • Råd og veiledning i forhold til fysisk aktivitet
  • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
  • Ernæring
  • Å få et barn som er annerledes – hva med søsken?
  • Erfaringsutveksling i grupper