ICD: Å leve med ICD

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Et to-dagers kurs for ICD-bærere og deres pårørende.

Kursformål: Å øke kunnskapsnivået og mestringsevnen for ICD-bærere og deres pårørende, gjennom informasjon og undervisning i relevante tema

Kurs våren 2018

Kurs 1: Tirsdag 27.02.18 og torsdag 01.03.18

Kurs 2: Tirsdag 05.06.18 og torsdag 07.06.18

4 ganger pr år. Hvert kurs går over to dager kl 10.00-14.30

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

 Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Dato
27.02.2018-01.03.2018
Klokkeslett
10:00-14:30
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med kardiologisk avdeling  
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, brukerrepresentant 
Kontakt
For informasjon kontakt:
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no, Telefon 5151 3082
 

 

Innhold

  • Hjertets anatomi og fysiologi
  • Årsaker til ICD
  • Psykiske aspekter
  • ICD og fysisk aktivitet
  • Teknisk informasjon om ICD
  • Økonomi og rettigheter

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Lunsj kr 80,- pr gang.

Kurs 1, dag 1