ICD: Å leve med ICD

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs 2020:

  • Tirsdag 03.03.20 og torsdag 05.03.20
  • Tirsdag 16.06.20 og torsdag 18.06.20
  • Tirsdag 25.08.20 og torsdag 27.08.20
  • Tirsdag 08.12.20 og torsdag 10.12.20

Klokken 10.00-14.30

Kurs 4 ganger pr år over to dager.

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsiden: www.lhl.no/trenger-du-hjelp/interessegrupper/lhl-icd/


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

 Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus, inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med kardiologisk avdeling  
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
For informasjon kontakt:
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no, Telefon 5151 3082
 

Innhold

  • Hjertets anatomi og fysiologi
  • Årsaker til ICD
  • Psykiske aspekter
  • ICD og fysisk aktivitet
  • Teknisk informasjon om ICD
  • Økonomi og rettigheter

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Lunsj kr 100,- pr gang.