ICD: Å leve med ICD

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs høsten 2018:

 • Tirsdag 28.08.18 og torsdag 30.08.18
 • Tirsdag 27.11.18 og torsdag 29.11.18

Kurs  2019:

 • Tirsdag 05.03.19 og torsdag 07.03.19
 • Tirsdag 11.06.19 og torsdag 13.06.19
 • Tirsdag 27.08.19 og torsdag 29.08.19
 • Tirsdag 26.11.19 og torsdag 28.11.19

Klokka 10.00-14.00

Kurs 4 ganger pr år over to dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

 Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus, inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med kardiologisk avdeling  
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, brukerrepresentant 
Kontakt
For informasjon kontakt:
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no, Telefon 5151 3082
 

Innhold

 • Hjertets anatomi og fysiologi
 • Årsaker til ICD
 • Psykiske aspekter
 • ICD og fysisk aktivitet
 • Teknisk informasjon om ICD
 • Økonomi og rettigheter

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Lunsj kr 80,- pr gang.