Innføringskurs i miljøterapi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, arrangeres 2 ganger årlig i januar/februar og august/september, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

3 dagers kurs som gir en innføring i miljøterapi og viktige miljøterapeutiske faktorer. Kurset arrangeres 2 ganger årlig, i januar/februar og august/september.

Kurset er åpent for deltakere fra andre helseforetak, kommunehelsetjenesten m.m. og man kan delta enten på hele kurset, eller på enkeltdager.

Datoer for neste kurs er ikke klare ennå, men vil bli i slutten av august/begynnelsen av september

Innhold:

Forelesere er fagpersoner med spesialkompetanse i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.

Dag 1:

 • miljøterapi
 • miljøterapeutisk behandlingsplan og dokumentasjon
 • diagnoseforståelse og forståelse for symptomenes funksjon
 • kognitiv fungering

Dag 2:

 • mentaliseringsbasert miljøterapi
 • relasjonsperspektivet
 • barn som pårørende
 • miljøterapi ved selvskadingsproblematikk
 • miljøterapi ved selvmordsproblematikk

Dag 3:

 • fysisk aktivitet og miljøterapi
 • kosthold og miljøterapi
 • miljøterapi til pasienter med fremmedkulturell bakgrunn
 • samhandling
 • bedringsprosesser

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmeldingsskjema legges ut så snart datoer for neste kurs er klare. Kursavgift er kr 2 500,- for alle 3 kursdager, ellers kr 1 000,- pr dag hvis man melder seg på enkeltdager. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell og faktura sendes i etterkant av kurset.

Kurset finner sted i FoU-enheten for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje F-bygg. 

Når og hvor

Tid
arrangeres 2 ganger årlig i januar/februar og august/september
Klokkeslett
 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enhet, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Marit Larssen, FoU-enheten, telefon 51515236, e-post marit.larssen@sus.no
 
Fant du det du lette etter?