Innføringskurs i miljøterapi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.08.2017-31.08.2017, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

3 dagers kurs som gir en innføring i miljøterapi og viktige miljøterapeutiske faktorer. Kurset arrangeres 2 ganger årlig, i januar/februar og august/september.

Kurset er åpent for deltakere fra andre helseforetak, kommunehelsetjenesten m.m. og man kan delta enten på hele kurset, eller på enkeltdager.

Se nærmere beskrivelse av kursinnhold nedenfor.

Tid og sted:

29.-31. august, kl 0815-1500 alle dagene. Kurset finner sted på Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygget i FoU-enheten for psykisk helse.


Påmelding:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgift er kr 2 500,- for alle 3 kursdager, ellers kr 1 000,- pr dag hvis man melder seg på enkeltdager. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

 Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
29.08.2017-31.08.2017 
Klokkeslett
08:15-15:00 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enhet, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Marit Larssen, FoU-enheten, telefon 51515236, e-post marit.larssen@sus.no
 

Kursinnhold

Forelesere er fagpersoner med spesialkompetanse i Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.

Dag 1:

 • miljøterapi
 • miljøterapeutisk behandlingsplan og dokumentasjon
 • diagnoseforståelse og forståelse for symptomenes funksjon
 • kognitiv fungering

Dag 2:

 • miljøterapi til pasienter med fremmedkulturell bakgrunn
 • relasjonsperspektivet
 • miljøterapi ved selvskadingsproblematikk
 • miljøterapi ved selvmordsproblematikk

Dag 3:

 • fysisk aktivitet og miljøterapi
 • kosthold og miljøterapi
 • sosial ferdighetstrening
 • samhandling
 • bedringsprosesser